Katedra organické chemie » 11 František Zálešák

11 František Zálešák


Absolvent Ph.D. i Mgr. program Organická chemie 2021, 2017

„Pracuji ve skupině Amedea Caflische na Univerzitě v Curychu. Naše multi-oborová skupina se zabývá ovlivňování post-transkripčních RNA modifikací. Vyvíjíme látky, které inhibují enzymy aktivní v těchto buněčných mechanismech. Díky spolupráci s kolegy ze soukromého sektoru se nám podařilo vyvinout a zefektivnit látku pocházející z naší laboratoře, která je vhodným pre-klinickým kandidátem a mohla by být v budoucnu použita jako lék aktivní proti určitým typům akutní myleoidní leukemie. Díky hlubokým zkušenostem syntetické chemie, které jsem na katedře organické chemie v Olomouci obdržel, jsem získal tuto pozici a mohu se zde rozvíjet v dalších směrech medicinální chemie. Navíc, mohu být součástí procesu, jehož cílem je opravdu dostat na trh léčivo, které může zefektivnit boj proti zákeřným typům rakoviny.“

Foto: https://www.uzh.ch