Katedra organické chemie » 10 Patricia Kriegelsteinová

10 Patricia Kriegelsteinová


Absolventka Mgr program Bioorganická chemie a chemická biologie 2018, RNDr. Organická chemie 2021

„Uplatnění absolventa některého ze studijních programů na KOCH UP nemusí být vždy v chemické laboratoři. Získané znalosti o léčivech, farmakologii, farmaceutické chemii či biochemii a rovněž znalost angličtiny můžou také sloužit jako dobrý základ pro uplatnění ve státní sféře, například ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kam vedla nakonec i má cesta, ačkoli byla původně započatá v organické laboratoři.
Nastoupila jsem na SÚKL v roce 2020 a pracuji na pozici koordinátora registrací léčiv. Mám na starosti chod a dodržování termínů přidělených registračních řízení, komunikuji s odbornými posuzovateli a administrativními pracovníky SÚKL a rovněž i s externími subjekty – farmaceutickými společnostmi. Kompletuji finální hodnotící zprávy, kontroluji správnost překladů textů informací o přípravku z anglického jazyka a také hodnotím přijatelnost grafických návrhů léčiv.
Mou největší motivací je to, že se mohu aktivně podílet na celém procesu, kterým se kvalitní, účinné a bezpečné léky dostávají až k pacientům a že výsledky mé práce mají skutečný dopad na náš život.“

Foto: https://www.sukl.cz/