Katedra organické chemie » 09 Romana Machníková

09 Romana Machníková


Absolventka Mgr. program Bioorganická chemie a chemická biologie

„Po absolvování magisterského studijního programu Bioorganická chemie a chemická biologie v roce 2019 jsem se přestěhovala do Nottinghamu v Anglii, kde jsem našla uplatnění v soukromé firmě https://www.biopharmastabilitytestinglaboratory.co.uk/. (BSTL), která je součástí komplexu BioCity, největšího inovačního a inkubačního centra přírodních věd ve Spojeném Království. Dříve se v těchto místech nacházela firma Boots, jejíž historie je spjata s objevem ibuprofenu.
BSTL se specializuje v několika odvětvích, těmi hlavními jsou: testování stability antibiotik, cytostatik, parenterální výživy a jiných léčivých přípravků; monitorování kontaminace povrchů cytotoxickými látkami; testování Closed System Transfer Devices (CSTDs), které slouží ke snížení rizika vystavení se nebezpečným látkám při jejich přenosu a manipulaci.
Ve firmě zastávám pozici analytického chemika, na denní bázi tedy používám HPLC, LC-MS, GC-MS, FTIR, NMR a přístroje na analýzu mikro a nanočástic; kromě toho se věnuji zpracování dat, sepisování protokolů a reportů, vývoji, optimalizaci a validaci analytických metod.
V rámci BSTL se podílím i na publikační činnosti a mimo jiné jsem se díky podpoře svého zaměstnavatele stala členkou Royal Society of Chemistry.“

https://www.biopharmastabilitytestinglaboratory.co.uk/.