Katedra organické chemie » 07 Michal Kriegelstein

07 Michal Kriegelstein


Absolvent Ph.D. i Mgr program Organická chemie 2022, 2016

„Již dva roky působím ve skupině zabývající se syntézou izotopově značených sloučenin na ÚOCHB radioisotopes.group.uochb.cz/cs. Naše skupina se zabývá syntézou značených sloučenin jak pro potřeby ÚOCHB, tak pro externí spolupracovníky. Připravujeme sloučeniny značené jak stabilními (2H, 13C), tak radioaktivními (3H, 125I, 14C) izotopy. Sloučeniny značené stabilními izotopy nalézají široké uplatnění jako interní standardy pro analytickou chemii, zatímco sloučeniny značené radioaktivními izotopy se využívají zejména při biochemických experimentech, jelikož je možné je detekovat i v extrémně nízkých koncentracích.“

Foto: https://radioisotopes.group.uochb.cz/cs