Katedra organické chemie » 02 Richard Hekele

02 Richard Hekele


Absolvent Mgr program Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

„Ve společnosti Fosfa a.s. pracuji od roku 2016. Jako absolvent jsem zde nastupoval na pozici výzkumný pracovník-trainee. V současné době jsem na pozici R&D Specialist. Pracovně se věnuji potravinářským aditivům na bázi fosforečnanů, jejich aplikacím v různých odvětvích potravinářského průmyslu. Spolupracuji úzce s výrobními týmy, kdy zpracovávám zadání pro provozní pokusy a následný přenos laboratorní práce do výrobních procesů. Taktéž zprostředkovávám edukaci kolegů i zákazníků v oblasti potravinářských aditiv prostřednictvím tematických seminářů dle aplikace, a to jak teoreticky, tak i praktickou ukázkou.“

Foto Fosfa a.s.: https://web.fosfa.cz/