Katedra organické chemie » 26. listopadu 2017

Denní archiv: 26. listopadu 2017

Nezařazené

Nabídka nových dizertačních prací

Publikoval:

Katedra organické chemie ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny vypisuje pro akademický rok 2018/2019 nová témata dizertačních prací v doktorském studijním programu Organická chemie. Dle podmínek přijímacího řízení musí být téma dizertační práce domluveno s budoucím školitelem před podáním přihlášky. Termín pro podání přihlášky je do 30. dubna 2018. Pro bližší informace navštivte sekci Doktorské studium či kontaktujte zástupce pro pedagogické záležitosti dr. Brulíkovou.