prof. RNDr. Jan Slouka, CSc.

Jan Slouka

Emeritní profesor
Tel: 585 634 402
E-mail: Jan.Slouka@upol.cz
Pracovna KOCH: 3.02 – PřF 17. listopadu 12

Nejnovější časopisecké publikace

 • Zálešák, F.; Slouka, J.; Stýskala, J.
  General Synthesis of 1-Aryl-6-azaisocytosines and Their Utilization for the Preparation of Related Condensed 1,2,4-Triazines
  Molecules 2019, 24, 19, 3558(1-13). DOI: 10.3390/molecules24193558
  Prohlédnout záznam
 • Cankař. P; Popa, I.; Trávníček, Z.; Stýskala, J.; Hradil P.; Slouka, J.
  Synthesis of 1-Aminocodeine as a Synthon for Other Codeine Derivatives
  Eur. J. Org. Chem. 2013, 2013, 27, 6062-6068.
  Prohlédnout záznam
 • Fryšová, I.; Trávníček, Z.; Slouka, J.; Cankař, P.
  Polycyclic heterocycles with acidic N-H groups IX. The unexpected decomposition route of 2-(3-oxo-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl)benzenediazosulfonates.
  Arkivoc 2011, 2011, 2, 127-136.
  Prohlédnout záznam
 • Cankař, P.; Maloň, M.; Gucký, T.; Slouka, J.
  Cyclisation reactions of hydrazones XXXII. Synthesis of some pyrazolylhydrazones and study of their cyclisation.
  Monatsh. Chem. 2011, 142, 11, 1149-1153.
  Prohlédnout záznam
 • Filipčík, J.; Stýskala, J.; Slouka, J.
  The cleavage of heterocyclic compounds IV. Study of the reactivity of the [1]benzothieno[2,3-e][1,2,4]triazine system towards nucleophilic reagents
  Heterocycles 2009, 78, 3, 707-716.
  Prohlédnout záznam

Přehled všech časopiseckých publikací autora

Nejnovější nečasopisecké publikace

 • Cankař, P.; Fryšová, I.; Kryštof, V.; Lenobel, R.; Slouka, J.; Strnad, M.; Fischer, P. M.
  4-arylazo-3,5-diamino-pyrazole compounds and use thereof
  patent, US8357673, United States Department of Commerce – United States Patent and Trademark Office (USPTO), 2013.
  Prohlédnout záznam
 • Slouka, J.; Fryšová, I.; Cankař, P.
  A Guide of Some Introductory Chapters of Organic Chemistry
  skriptum, UPOL, 2010.
  Prohlédnout záznam
 • Cankař, P., Fryšová, I., Kryštof, V., Lenobel, R., Slouka, J., Strnad, M., Fisher, P. M.
  4-arylazo-3,5-diamino-pyrazole compounds and use thereof
  patent, EP 1786779 B1, Institute of Experimental Botany of the ASCR, Palacky University in Olomouc, 2009.
  Prohlédnout záznam

Přehled všech nečasopiseckých publikací autora