28. 6. 2018 Výsledky „Talentovaný student“

Barbora LEMROVÁ

Vedoucí katedry prof. Jan Hlaváč udělil titul „Talentovaný student“ pro akademický rok 2017/2018 studentce Patricii Trapani za vynikající studijní i výzkumné výsledky. Patricie je součástí výzkumné skupiny doc. Miroslava Sourala, kde pracovala na projektu s názvem „Příprava a cyklizační reakce vybraných fenacylderivátů“. Svými výsledky z diplomové práce uchvátila nejen v rámci naší katedry, ale zazářila na letošní soutěži „Ceně děkana“, kde získala 2. místo v magisterské sekci Chemie. Gratulujeme!!!