26. 6. 2018 Obhajoba rigorózní práce

Barbora LEMROVÁ

Zveme všechny zájemce o organickou chemii na přednášku konanou u příležitosti obhajoby rigorózní práce naší kolegyně dr. Naděždy Cankařové. Obhajoba s názvem práce „Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči” se koná v úterý 26. června 2018 v 10 hodin v učebně 3.005 v prostorách Přírodovědecké fakulty.