Mgr. Veronika Šamšulová

Veronika Šamšulová

Doktorand – 4. ročník
Tel: 585 634 464
E-mail: Veronika.Samsulova@upol.cz
Pracovna KOCH: 3.019 – PřF 17. listopadu 12
Výzkumná skupina

Nejnovější časopisecké publikace

  • Šamšulová, V.; Poláková, M.; Horák, R.; Šedivá, M.; Kvapil, L.; Hradil, P.
    Synthetic approach to novel glycosyltriazole-3-hydroxyquinolone conjugates and their antimicrobial properties
    J. Mol. Struct. 2019, 1177, -, 16-25. DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.09.030
    Prohlédnout záznam

Přehled všech časopiseckých publikací autora

Nejnovější nečasopisecké publikace