Harmonogram SZZ a obhajob 2020/21

Barbora LEMROVÁ

V akademickém roce 2020/2021 se Státní závěrečné zkoušky a obhajoby budou konat v uvedených termínech. Forma vzhledem ke Coronavirové pandemii bude zveřejněna s předstihem před samotným konáním.