Katedra organické chemie » 04 Jana Pospíšilová

04 Jana Pospíšilová


Absolventka Mgr program Organická chemie 2019

„Po ukončení pregraduálního studia jsem se rozhodla pokračovat dále v doktorském studiu Organické chemie pod vedením doc. Petra Cankaře. V naší výzkumné skupině se zabýváme především axiálně chirálními látkami a jejich možnostmi aplikace. Tyto látky jsou využitelné jako chirální derivatizační činidla, organokatalyzátory nebo biologicky aktivní látky. Já se konkrétně zabývám syntézou axiálně chirálních benzimidazolů s cytotoxickou aktivitou, kdy každý ze vzniklých enantiomerů může mít rozdílné biologické účinky. V rámci toho se tedy zabývám i jejich separací či enantioselektivní syntézou.“

https://www.orgchem.upol.cz/