Katedra organické chemie » 06 Veronika Šidová

06 Veronika Šidová


Absolventka Mgr program Bioorganická chemie a chemická biologie 2015

„Ve zdravotnictví pracuji jako odborný pracovník v laboratorních metodách od roku roku 2016. Po ukončení studia jsem nejprve pracovala v laboratoři hematologie a v rámci transfuzní služby. Nyní působím na Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc v Laboratoři HLA. Náplní mé práce je laboratorní diagnostika především v návaznosti na transplantační program FNOL. S ohledem na pacienty považuji za klíčové úzkou spolupráci laboratoří s klinickými pracovišti a vysokou kvalitu laboratoří poskytovaných služeb. Naše pracoviště je akreditováno dle ČSN EN ISO 15189:2013 a dle standardů EFI, a také jako manager kvality se podílím na nastavení a vedení systémů jakosti.
Studium programu Bioorganická chemie a chemická biologie poskytlo kvalitní základ pro mou práci.“

Foto: https://www.lf.upol.cz/nc/zprava/clanek/lekarska-fakulta-ve-spolupraci-s-fakultni-nemocnici-olomouc-zahaji-antigenni-testovani-mediku/