Katedra organické chemie » 01 Veronika Šlachtová

01 Veronika Šlachtová


Absolventka Ph.D. program Organická chemie 2021

„Stručně k mému úžasnému současnému působišti: už 5 měsíců si žiju v biortogonální pohádce na IOCB ve skupině Milana Vrábela (https://vrabel.group.uochb.cz/en). Biortogonální chemie je poměrně specifická věda kvůli své kompatibilitě s živými organismy. Konkrétně se věnujeme výzkumu nových bioortogonálních reagentů, což jsou sloučeniny aplikovatelné například ve fluorescenčním značení biomolekul nebo cíleném doručování léčiv. Protože celá tato pohádka by nevznikla bez doktorátu z KOCH UPOL, znova posílám VELKÉ DÍKY!“

Foto ÚOCHB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.369132746763202&type=3